Klinična praksa

Klinična praksa
Klinična praksa Kakšne so možnosti za boljše presejanje okuženih s HCV? (video)

Slovenski infektologi si želijo, da bi v ambulantah družinske medicine bolnike pogosteje testirali na virus hepatitisa C. Tako bi tudi v...

Klinična praksa
Klinična praksa Trotirna kombinacija uspešna pri zdravljenju hepatitisa C

Prvi rezultati druge faze raziskovalne študije C-SURGE o trotirni kombinaciji MK-3682B za zdravljenje kroničnega hepatitisa C so pokazali...

Klinična praksa
Klinična praksa Kdaj da in kdaj ne?

Za bolnike, ki so na terapiji z dabigatranom in utrpijo akutno ishemično možgansko kap ter so pripeljani v časovnem oknu za intravensko...

Klinična praksa
Klinična praksa Konkretna dopolnitev ameriških smernic

Dopolnitve smernic ACCF/AHA iz leta 2013 so pripravljene na podlagi aktualnih znanstvenih dokazov in v klinično prakso prinašajo nekaj...

Klinična praksa
Klinična praksa Incidenca zgodnjih neonatalnih SGB-seps v Sloveniji višja kot v primerljivih državah

Na letošnjih Novakovih dnevih konec maja je stroka veliko pozornosti namenila zgodnji sepsi novorojenčka, ki jo povzroča bakterija...

Klinična praksa
Klinična praksa Ugodni preliminarni rezultati imunoterapije (ASCO)

Zgodnji rezultati klinične raziskave faze II (MAPS-2) so pokazali, da je imunoterapija z zaviralci imunskih stikal učinkovita tudi pri...

Klinična praksa
Klinična praksa Dakomitinib učinkovitejši od gefitiniba (ASCO)

Rezultati raziskave faze III odkrivajo potencialno novo zdravilo za bolnike z EGFR pozitivnim nedrobnoceličnim rakom pljuč.

Klinična praksa
Klinična praksa Hipogonadizem pogost po raku mod (ASCO)

Obsežna raziskava je pokazala znižano raven testosterona pri 38 odstotkih bolnikov s karcinomom mod.

Klinična praksa
Klinična praksa Abirateron podaljšal čas do napredovanja za 18 mesecev (ASCO)

Dodatek abirateron acetata (Zytiga) in prednizona k standardnemu hormonskemu zdravljenju bolnikov z visoko tveganim metastatskim rakom...

Klinična praksa
Klinična praksa Pomembna dobrobit kombinacije abemacikliba in fulvestranta (ASCO)

Kombinacija je pri hormonsko pozitivnem, HER2-negativnem raku dojk pomembno podaljšala čas do napredovanja bolezni.

Klinična praksa
Klinična praksa Olaparib učinkovitejši od kemoterapije (ASCO)

Pri bolnicah z BRCA pogojenim metastatskim rakom dojk je olaparib za tri mesece podaljšal čas do napredovanja.