Klinična praksa

Klinična praksa
Klinična praksa Zapiranje odprtega ovalnega okna je učinkovita in varna metoda

Perkutano zapiranje odprtega ovalnega okna, ki ga v MC Medicorju izvajajo v okviru programa preprečevanja možganske kapi, je varna in...

Klinična praksa
Klinična praksa Bolnik z možgansko kapjo potrebuje oba, nevrologa in kardiologa

Sodelovanje kardiologa, nevrologa, intenzivista, interventnega radiologa mora biti pri bolnikih z ishemično možgansko kapjo in sočasnimi...

Klinična praksa
Klinična praksa Kdaj lahko res rečemo, da gre za ishemično možgansko kap neznanega izvora?

Največji klinični izziv in omejitev pri kriptogeni IMK je nedefiniran obseg diagnos­tičnih testov in odvisnost od obsega diagnostične...

Klinična praksa
Klinična praksa »Naj bolnike kličemo vsake tri mesece na kontrolo?«

Tako se sprašuje internist Jurij Šorli iz Bolnišnice Topolšica o morebitnem scenariju, ki se lahko odvije zaradi uvedbe terapevtske...

Klinična praksa
Klinična praksa NASVET Soočanje z diagnozo in komunikacija

Eden izmed največjih izzivov je, kako bolnika seznaniti in soočiti z diagnozo metastatskega raka dojke. O izzivih v komunikaciji med...

Klinična praksa
Klinična praksa Kaj vse moramo vedeti o imunoterapiji, da lahko z njo zdravimo

»Namesto da na raka še vedno gledamo z vidika posameznih delov telesa, bi ga morali gledati z vidika biooznačevalcev. To je velik izziv....

Klinična praksa
Klinična praksa Imunoterapija ves čas izziva aktualne smernice zdravljenja

»Zame so smernice ESMO 'state of the art' zdravljenja raka pljuč. Pri smernicah sem sodelovala kot predstavnica tega dela Evrope. A...

Klinična praksa
Klinična praksa »Ne hitite!«

Tako je na konferenci Immunotherapy 2017 na Bledu kolegom svetovala onkologinja in profesorica dr. Tanja Čufer. Poslušalce je namreč...

Klinična praksa
Klinična praksa Vprašanje prihodnosti imunoterapije je, zakaj T-celice prepoznajo le nekatere tumorske antigene

To je danes v onkološki imunoterapiji vprašanje za milijon dolarjev. Odgovor bo morda ključen in bo omogočil prepoznavanje bolnikov, ki...

Klinična praksa
Klinična praksa Eden najkompetentnejših medicinskih laboratorijev v državi

Decembra lani je Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, tudi 24-urni laboratorij Klinike Golnik pridobil ugledno mednarodno...

Klinična praksa
Klinična praksa »Do rutinske uporabe je še daleč«

Pred nekaj meseci je Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) za zdravljenje krvnih malignih bolezni odobrila prvi dve CAR-T celični...

Klinična praksa
Klinična praksa So tarčne terapije prihodnost zdravljenja malignih krvnih bolezni?

Zaradi usmerjenega delovanja zgolj na rakave celice imajo tarčne terapije v primerjavi s kemoterapijo pogosto blažje stranske učinke in...

Klinična praksa
Klinična praksa Možnost ozdraviti bolezen, ne le odpraviti simptome

Glavne razlike med novimi oblikami zdravljenja hematološ­kih bolezni je na kongresu za Medicino danes pojasnil vodja inštituta univerze...

Klinična praksa
Klinična praksa Se napoveduje sprememba paradigme zdravljenja hemofilije A z inhibitorji?

Novembra lani je Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) na podlagi rezultatov kliničnega preizkušanja zdravil III. faze HAVEN 1 in...

Klinična praksa
Klinična praksa (intervju) Z novimi zdravili do novih možnosti zdravljenja

V Ljubljani je potekalo strokovno srečanje Novosti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije (KLL) in diseminiranega plazmocitoma (DP),...

Klinična praksa
Klinična praksa Izkoristek zdravljenja je večji, če zdravilo uporabimo v zgodnjih linijah zdravljenja

Randomizirana klinična raziskava faze III. ASPIRE je pokazala, da dodatek zaviralca proteasoma karfilzomiba k IMID lenalidomidu in...

Klinična praksa
Klinična praksa »Ne ultra znanost, za nas je pomembnejši klinični del predavanj«

Vsako leto se hematološkega kongresa ASH (The American Society of Hematology) udeleži okoli 20 tisoč ljudi, decembra lani se ga je v...

Klinična praksa
Klinična praksa Ni preprosto, ni časa in ni volje. Kaj lahko storimo?

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil je najpomembnejši del farmakovigilance oziroma sprem­ljanja varnosti zdravil v...